signatura_PNC2022.jpg
 • Nom de l'informant: Joan Olivas i Coll
 • Data i lloc de naixement: 15/08/1925
 • Municipi de residència: Banyoles
 • On, com i de qui la va aprendre: No ho recorda.
 • Nom de l'informant: Dolors Reixach i Serrat
 • Data i lloc de naixement: 10/10/1940 (Olot)
 • Municipi de residència: Les Preses
 • Nom de l'informant: Josep Cruells i Santamaria
 • Data i lloc de naixement: 1902 (St. Privat de Bas)
 • Municipi de residència: Banyoles
 • On, com i de qui la va aprendre: Eren les cançons que es cantaven quan ell tenia 15 o 16 anys.
 • Nom de l'informant: Jaume Cervera i Paltré  "Lluc"
 • Data i lloc de naixement: 07/1900 (El Port de la Selva)
 • Municipi de residència: Palau-Saverdera