Aquí dalt de la muntanya

Nom de l'informant: Julià Pascual i Pagès  "Mossèn Julià"

Data i lloc de naixement: 21/12/1912 (Camprodon)

Municipi de residència: Vilallonga de Ter

On, com i de qui la va aprendre: ---

Lletra:

Aquí dalt de la muntanya
un cucut hi ha cantat;
quan les cabres portin llana
les dones faran bondat.

......
aneu-hi al meu carrer
que la porca de la dona
s'ha cagat en el morter.

Mare de Déu de Cabrera
i ajudeu a n'en Perot
que té el burro per la cua
i no el pot atrapar enlloc.

 

 

Observacions:

  Són tres corrandes (cançó d'origen improvisat) de les quals només tenim referències de la primera, que apareix recollida aquí per Pau Bertran, publicada l'any 1885 dins "Cansons i follíes populars". Al mateix any, l'aplega Pierre Vidal al volum I del "Cansoner catala de Rossello y Cerdanya".
  El santuari de la Mare de Déu de Cabrera està situat a la comarca d'Osona.

Mossèn Julià explica que la canta amb la música de la sardana "La mare cantora", apresa a la comarca d'Olot. Aquesta sardana és de Vicenç Bou


Mossèn Julià Pascual i Pagès va néixer a Camprodon el 21 de desembre de 1912, en una casa que en deien Can Diumenge. Tenia 4 germans: en Manel, la Carmen, la Maria i la Joaquima, tots solters. Tenien una botiga de roba, que en diuen Can Perals.

Mn. Julià va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona des del 1925 al 1940, i fou ordenat prevere el 7 de juny de 1940. Exercí el ministeri sacerdotal com a vicari de Llagostera, el 2 de novembre de 1940; ecònom de Gaserans i encarregat de Grions, l’1 de juliol de 1941; rector de Gaserans i continuà com a encarregat de Grions el 6 de setembre de 1946.

El bisbat de Girona el destinà a la parròquia de Vilallonga de Ter, com a regent, el 20 de febrer de 1951 i durant 35 anys; ecònom de Vilallonga de Ter, el 28 de octubre de 1956; rector de Vilallonga de Ter, el 2 de desembre de 1956. Amb la rectificació dels límits del Bisbat de Girona feta per la Santa Seu, el 6 de juny de 1957, la parròquia de Vilallonga de Ter passà a formar part del Bisbat de Vic.

Fou jubilat el 31 d’agost de 1986, després de 46 anys de vida dedicada a la fe i a la vocació pels altres. Un cop jubilat, va marxar de Vilallonga de Ter i residí a Camprodon. El dia 11 de novembre de 1989 ens va deixar per sempre Mossèn Julià, a l’edat de 77 anys.


Entrevista realitzada per Jaume Arnella, a inicis dels anys 80. La informació biogràfica del cantador ha estat extreta d'un article escrit per Josep Pla a la revista "Sant Feliu Diu - Revista de Sant Feliu de Buixalleu" del febrer de 2008.