Corrandes en són corrandes

Nom de l'informant: Julià Pascual i Pagès  "Mossèn Julià"

Data i lloc de naixement: 21/12/1912 (Camprodon)

Municipi de residència: Vilallonga de Ter

Lletra:

Corrandes en són corrandes
corrandes que en són cançons,
més val una nina d'Arles
que quatre de Camprodon.

A la Roca el sol hi toca
(si) no hi toca hi ha tocat
i a la plaça de la vila
tinc el meu enamorat.

A la Roca el sol hi toca
a la Roca el caminer (?)
més m'estimo la Pepeta
que una bossa de diner.

                            Allavons hi ha aquella...

Ai, Marieta cistellera
vós que en sabeu fer cistells
en fareu una panera
per anar a collir clavells.

Observacions:

Són quatre corrandes (cançó d'origen improvisat) de les quals només en tenim referències de la primera i l'última, que les trobem recollida per primer cop dins el volum I del "Cansoner catala de Rossello y Cerdanya" (1885) de Pierre Vidal.

La Roca també és un veïnat del municipi de Vilallonga de Ter.


Mossèn Julià Pascual i Pagès va néixer a Camprodon el 21 de desembre de 1912, en una casa que en deien Can Diumenge. Tenia 4 germans: en Manel, la Carmen, la Maria i la Joaquima, tots solters. Tenien una botiga de roba, que en diuen Can Perals.

Mn. Julià va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona des del 1925 al 1940, i fou ordenat prevere el 7 de juny de 1940. Exercí el ministeri sacerdotal com a vicari de Llagostera, el 2 de novembre de 1940; ecònom de Gaserans i encarregat de Grions, l’1 de juliol de 1941; rector de Gaserans i continuà com a encarregat de Grions el 6 de setembre de 1946.

El bisbat de Girona el destinà a la parròquia de Vilallonga de Ter, com a regent, el 20 de febrer de 1951 i durant 35 anys; ecònom de Vilallonga de Ter, el 28 de octubre de 1956; rector de Vilallonga de Ter, el 2 de desembre de 1956. Amb la rectificació dels límits del Bisbat de Girona feta per la Santa Seu, el 6 de juny de 1957, la parròquia de Vilallonga de Ter passà a formar part del Bisbat de Vic.

Fou jubilat el 31 d’agost de 1986, després de 46 anys de vida dedicada a la fe i a la vocació pels altres. Un cop jubilat, va marxar de Vilallonga de Ter i residí a Camprodon. El dia 11 de novembre de 1989 ens va deixar per sempre Mossèn Julià, a l’edat de 77 anys.

Entrevista realitzada per Jaume Arnella, a inicis dels anys 80. La informació biogràfica del cantador ha estat extreta d'un article escrit per Josep Pla a la revista "Sant Feliu Diu - Revista de Sant Feliu de Buixalleu" del febrer de 2008.