Collim clavells i roses

Nom de l'informant: Esteve Palou i Soler

Data i lloc de naixement: 24/11/1946 (Roses)

Municipi de residència: Roses

On, com i de qui la va aprendre: d'un excursionista del Rosselló, anomenat Estela i de pare carrabiner, que l'havia après d'un col·legi de frares.

Fotografia de l'informant

Lletra:

Collim, collim, collim, clavells i roses
i pensaments i pensaments i pensaments;
paraules que us diríem ben jamoses      -xamoses-
s'emporta el vent, s'emporta el vent, s'emporta el vent. 
 

Observacions:

N'hem trobat la primera anotació al llibre de 1899 anomenat "Les presons imaginàries", de Pere Coromines, on es mescla amb "l'airet de la matinada".

 
Justament, Artur Blasco en recull una versió semblant dintre "A Peu pels camins dels Cançoner - Cançons de l'Alt Urgell", aplegada l'any 1996:

L'airet, l'airet, l'airet
de la matinada,
del ric estiu, 
del ric estiu, 
del ric estiu,  
arroplega, arroplega, arroplega,
la rosada,
que llença el riu, 
que llença el riu, 
que llança el riu,
el riu!

L'airet de la matinada
del ric estiu,
estiu!
Arroplega la rosada
i la llença al riu,
al riu!

Demà, demà, demà,
serà diumenge,
anirem a ballar,
anirem a ballar, 
anirem a ballar.
Anirem, anirem, anirem
a buscar les noies,
que a Arfa hi ha, 
que a Arfa hi ha,
que a Arfa hi ha,
hi ha!

A baix de la baixada
ja en veig venir,
venir!
Un jove molt elegant
per un camí,
camí!

Collint, collint, collint,
clavells i roses,
i pensaments,
i pensaments,
i pensaments.
Paraules, paraules, paraules,
amoroses,
que llença el vent,
que llença el vent,
que llença el vent,
el vent!
 
 

Gravació realitzada per Albert Massip i Xènia Berta, el desembre de 2014.