Cançó de remar

Nom de l'informant: Daniel Suquet i Ferrer  "Ocell"

Data i lloc de naixement: 1882

Municipi de residència: Roses

On, com i de qui la va aprendre: ---

Fotografia de l'informant

Lletra:

Al Castelldefels són grocs i a Barcelona les dames.
Mataró són cap(s) de bous pe(r) les senyores bissarres.
I a Lloret són caganers, que se caguen per ses plages.
I a Blanes 
(me n'he saltat) 
i a Blanes són flassaders, paguen la dot amb flassades.
I a Tossa són palangrers, van a palangre de flore (?).
Sant Feliu són dos ganxons, Palamós i la Vall d'Aro.
A Calella coralla....


(Bufa ventet de) garbí, vent amb popa i mar bonança.
Mo n'irem perquè el llevant, tota voreta de l'aigua,
tota voreta del mar, fins a la ra(t)lla de França. 


A l'Estartit, peix fregit, jurioles a la brasa.
I a l'Escala n'és mal port, pel vent de la tramuntana.
Empuri(e)s hi ha un convent, que no en volen donar aiga.


Bufa ventet de garbí, vent amb popa i mar bonança.
Mo n'irem perquè el llevant, tota voreta de l'aigua,
tota voreta del mar, fins a la ra(t)lla de França.


I a l'Escala n'és mal port, pel vent de la tramuntana.         

-Això d'Empuri(e)s ja ho he dit, eh?-
A Sant Pere Pescadors, tenen el(s) fems pe(r) les cases.

Bufa ventet de garbí, vent amb popa i mar bonança.
Mo n'irem perquè el llevant, tota voreta de l'aigua,
tota voreta del mar(c), fins a la ra(t)lla de França.


Castelló, vila major, tot són jutges i notaris.
I a Palau són lladre empelts, que en corren pels olivassos. 

I a Roses són gent de rei, que en tiren bombes i bales.

Bufa ventet de garbí, vent amb popa i mar bonança.
Mo n'irem perquè el llevant, tota voreta de l'aigua,
tota voreta del mar(c), fins a la ra(t)lla de França.


Cadaqués són tabaquers, contrabandistes i lladres.

Bufa ventet de garbí, vent amb popa i mar bonança.
Mo n'irem perquè el llevant, tota voreta de l'aigua,
tota voreta del mar, fins a la ra(t)lla de França.

I a la Selva saladors, salen el vi rus a cargues.
I a Llançà són fumarells, tenen les cases fumades. 

I a Colera i a Portbou, la cançó s'és acabada.
 
Bufa ventet de garbí, vent en popa i mar borança.
Mo n'irem perquè el llevant, tota voreta de l'aigua,
tota voreta del mar, fins a la ra(t)lla de França.         
-Bueno, se finí-

Observacions:

És una cançó tradicional de costa que l'hem trobada amb els noms de "Cançó del pilot", "Cançó del litoral", "Cançó de la costa" o "Cançó del capità". Sembla remuntar-se com a mínim al s. XVIII.

Amb melodia, l'hem trobat inclosa a tres cançoners:


- Obra del Cançoner Popular, recollida l'any 1929 a l'Escala

- "Les cançons de Mataró" (edició de Jaume Arnella del 2004 sobre missió de recerca dels anys 1932-1933 per l'Obra del Cançoner Popular, de Joan Tomàs i Esteve Albert). Amb el nom de "Corrandes".

-  El Cançoner de Pineda de Sara Llorens (1931).


Però la primera referència localitzada, només amb lletra, és la dintre "Aplech de Cansons Catalanas" de Cels Gomis, publicada a l'Anuari de l'Associació d'Excursions Catalana del 1882 i que també va copiar més tard el diari "La publicitat" del 10 de novembre de 1927.

 L'escriptor català Josep Pla havia mostrat molt d'interès per aquesta cançó i, en explicar-ho en aquest diari, diversos lectors van dir-hi la seva. El diari "Baix Empordà" del 17 de novembre del 1927 ho resumeix així:

 

Per saber-ne més:
- Rosespèdia: Cançó de remar.
- Geografia popular Empordanesa.
- Cançó del Litoral.

Gravació realitzada per Rafael Marcó Suquet (nebot del cantador), el 25 de maig de 1969. La gravació va passar a mans d'Esteve Palou qui va encarregar-se de fer-li arribar a l'historiadora rosinca Xènia Berta, coordinadora de Rosespèdia.