Corrandes són corrandes

Nom de l'informant: Josep Salellas i Budó  "Jep Quim, de Ca la Pinyareda"

Data i lloc de naixement: 1938

Municipi de residència: Agullana

On, com i de qui la va aprendre: D'alguns vells "tapers" que la cantaven a veus a la taverna d'Agullana

Fotografia de l'informant

Lletra:

Corrandes són corrandes,
corrandes són cançons, 
val més una nina d'Arles 
que dues de Camprodon.

Observacions:

És una corranda (cançó d'origen improvisat) la fórmula inicial de la qual  també es troba recollida a Esparreguera per Pau Bertran i publicada l'any 1885 dins "Cansons i follíes populars".

Gairebé la mateixa corranda la recull també l'any 1885 Pierre Vidal al volum I del "Cansoner catala de Rossello y Cerdanya" i la trobem molt més tard recollida a Beget durant els anys 1976-1977 per Amadeu Rosell i Jaume Arnella i publicat posteriorment a Les Cançons de Beget.

Entrevista realitzada per Robert Pellicer, Ramon Manent i David de la Higuera (Els Tres de Ronda), el juny de 2008. Fons facilitat per Anna Vila i Font. La fotografia està extreta del bloc de la néta del cantador http://claudiacapallerassalellas.wordpress.com/