Al cel blau

Nom de l'informant: Maria Carme Roura Roca

Data i lloc de naixement: 27/12/1935 (Barcelona)

Municipi de residència: Anglès

On, com i de qui la va aprendre: Al centre parroquial d'Anglès

Fotografia de l'informant

Lletra:

Oh cel blau, cel estrellat,
per què quan de nit et miro,
sense adonar-me’n, sospiro
e(x)plaiant ocult dolor?

És tal volta perquè tapes
com cortina desplegada
de la nostra pàtria aimada
el vivíssim resplendor.

Nostra pàtria és dalt la Glòria
a on veurem a Déu sens vel
trepitjant del món l’escòria,
volarem tots cap al cel.

Observacions:

És una composició de principis del s.XX (1912?) de Lluís Millet i lletra de Lluís Maria de Valls.

Aquí podem consultar el llibre "Cants espirituals per ús del poble" que en conté la lletra i música originals.
 

Entrevista realitzada per Magda Martí, l'octubre de 2013