L'hereu Riera

Nom de l'informant: Dolors Planella i Berga

Data i lloc de naixement: 1920 (La Pinya)

Municipi de residència: Riudaura

On, com i de qui la va aprendre: A casa, amb la seva àvia i la seva mare.

Fotografia de l'informant

 

Lletra:

Per a Sant Antoni,
ballades hi ha;
per a Sant Baldiri,
tot el poble hi va.
Si n'hi ha tres donzelletes,
són de l'Empordà,
l'una diu a l'altra:
-Hi (a)nirem a ballar,
que l'hereu Riera
(i)a ens vindrà a buscar.
Tral·laral·la, lal·laral·la,
lal·laral·la, lalà.

(A) la primera dansa, 
la'n treu a ballar;
(a) la segona dansa,
la nova arribà.
-Apa, hereu Riera
podes ben dansar:
tens la teva aimada
que a la mort està.
Tral·laral·la, lal·laral·la, 
lal·laral·la, lalà.

-Perdonin senyores,
que me'n tinc d'anar:
tinc la meva aimada 
que a la mort està.
(I)a (e)n'(a)gafa el sombrero, 
bastó a l'altra mà,
dóna un volt a plaça 
i a Ripoll se'n va.
Se'n va a la casa
on solia anar.
Tral·laral·la, lal·laral·la, 
lal·laral·la, lalà.

I al pujar l'escala, 
la sent suspirar;
(i)a n'entra en el cuarto
(sin) dir-ne qui hi ha.
-Déu lo guard Maria,
Maria com va?
-Per a mi Riera
molt malament va:
febre nit i dia
que em cuida a matar.
Tral·laral·la, lal·laral·la, 
lal·laral·la, lalà.

Gira els ulls en terra
i es posa a plorar.
-Per a mi, Riera, 
no has pas de plorar:
tinc una germana,
t'hi podràs casar
i si no t'agrada
pel món ja n'hi ha.
Les joies que porto
ja els hi podràs dar.
Tral·laral·la, lal·laral·la, 
lal·laral·la, lalà.

Se'n va a la (icl)èsia,
davant de la Verge
es posa a pregar:
-Oh! Verge del Carme,
si em voleu ajudar,
torneu-me l'aimada
que a la mort està.
I al cap dels vuit dies, 
Maria es llevà
i a les tres setmanes
ja es varen casar.
Tral·laral·la, lal·laral·la, 
lal·laral·la, lalà,
tral·laral·la, lal·laral·la, 
lal·laral·la, lalà.

Observacions:

Tot i que ja la trobem recopilada aquí per Francesc Pelagi Briz l'any 1867 (dins el volum II de "Cansons de la terra: Cants Populars Catalans"), la versió més semblant a aquesta la trobem al "Romancerillo catalán" de Milà i Fontanals l'any 1882 amb el nom de "El heredero Riera".

Posteriorment, ha estat molt difosa i inclosa en diversos cançoners, fet que demostra la popularitat que tenia arreu.

Enregistrament realitzat per la seva néta, Alícia Mercader i Trias. Fotografia i enregistrament cedits per la família.