Alça, Quima

Nom de l'informant: Laura Serra i Torrentà

Data i lloc de naixement: 21/10/1929 (Banyoles)

Municipi de residència: Banyoles

On, com i de qui la va aprendre: La cantava la seva mare

Fotografia de l'informant

Lletra:

Un jove fuster 
que està al meu carrer
de veres m'estima;
(com) me veu tan primeta
li faig veure la xave(c)a.

Ai Quima, Quima,
n'ets més prima que una llima,
però ja saps que te s'estima,
creu-me Quima, bella Quima.

Quan n'hem a ballar,
m'hi tinc (que) enfadar
de tant que me s'acosta;
me s'ajunta co(n) la pega
i de veres me'n reblegues.

Ai Quima, Quima,
n'ets més prima que una llima,
però ja saps que te s'estima,
creu-me Quima, bella Quima.

Observacions:

És un cuplet escrit per Joan Viladomat (Manlleu, 1885-1940) per a la cupletista Pepita Iris. La primera referència que hem trobat en premsa ha estat de l'any 1921, tot i que sembla haver estat escrit amb anterioritat.

Aquí en trobem una interpretació recent amb la veu de Titón Frauca:


Entrevista realitzada per Albert Massip el desembre de 2017 a Banyoles.