Visca el treball

Nom de l'informant: Joan Olivas i Coll

Data i lloc de naixement: 15/08/1925 (Banyoles)

Municipi de residència: Banyoles

On, com i de qui la va aprendre: A inicis dels anys 40, fent d'actor a l'antic teatre dels Catòlics del carrer de l'Abeurador.

Fotografia de l'informant

 

Lletra:

Pim, pam,
pim, pam,
pim, pam...

Visca el treball,
tinguem salut i feina;
brollen diners
del pla del nostre mall. (del pla de can Pandai)

Visca el treball,
tinguem salut i feina;
brollen diners
del pla del nostre mall.

Del pla del nostre mall,
del nostre mall!

Observacions:

És un fragment que cantava el cor de ferrers que apareixia a la sarsuela "El sant de l'amo" (1888), escrita conjuntament per Joaquim Hostench i Torrent (Banyoles, 1861 - 1943) i Francesc Bracons i Esturí (Manlleu, 1853 - Banyoles, ?) i amb música de Joan Carreras i Dagas (Girona, 1828 - La Bisbal d'Empordà, 1900). Un dels primers manuscrits és consultable online.

La lletra original de la cançó és aquesta:

¡Dali minyons! que mentres bull lo ferro
al pés dels malls se forjará millor;
y un cop forjat cridará ab veu ben alta
¡glória al obrer qu'el ferro torna en ort.

Aquet nurxim (?) d'ardentas llumanetas
es la llabó del bon fadrí manyá
si ab la suó es ben assahonada
á no tardár, sens dubte granará.

¡Visca'l treball! tinguent salut y feina
brollan dinés del plá de nostre mall.
¡Dali ben fort! mentres que bull lo ferro
¡Dali ben fort! minyons ¡Visca el treball!


Més tard, l'any 1895, els mateixos escriptors i compositor tornarien a escriure una segona part de l'obra, anomenada "Un cop de cap".


El segon vídeo que presentem és una petita adaptació local de la lletra -que cantaven en escena-, anomenant el mall de "Can Pandai", antiga ferreria de Banyoles, l'amo de la qual també actuava a l'obra quan ho feia en Joan.

Entrevista realitzada per Albert Massip, el març de 2016.