La non-non

Nom de l'informant: Conxita Payró i Carreras

Data i lloc de naixement: 17/03/1933 (Figueres)

Municipi de residència: Cabanes

On, com i de qui la va aprendre: No ho recorda.

 

Lletra:

Non-non vine, vine, vine.
Non-non vine que tinc son.

La son ve de Peralada
per fer dormir a la mainada;
la son ve de Castelló
per fer dormir aquest minyó. 

Observacions:

Al seu cançoner Joan Amades en presenta diverses variants, per exemple, en els dos primers versos:


1) Son son, veni, veni, veni;
son son, vine, vine, son.

2) Son, son, veni, veni, veni;
son, son, veni, veni von.

3) Son, son, vine, vine, vine;
son, son, vine d'on tocom.

4) Son, son, vine, vine, vine;
son, son, vine als ulls del noi.


Una cançó semblant la trobem recollida a Figueres l'any 1926 a l'Obra del Cançoner Popular.
 

Entrevista realitzada per Albert Massip, el juliol de 2015.