signatura_PNC2022.jpg
  • Nom de l'informant: Ferriol Masó i Callís
  • Data i lloc de naixement: 07/06/1933 (Banyoles)
  • Municipi de residència: Banyoles
  • On, com i de qui la va aprendre: De petit, apresa d'un venedor de carrer. Es cantava també a la taverna de Can Gasparich de Banyoles.
  • Nom de l'informant: Ferriol Masó i Callís
  • Data i lloc de naixement: 07/06/1933 (Banyoles)
  • Municipi de residència: Banyoles
  • On, com i de qui la va aprendre: De petit, apresa d'un venedor de carrer. Es cantava també a la taverna de Can Gasparich de Banyoles.