Del Rosselló

Nom de l'informant: Rosa Perpinyà i Sais

Data i lloc de naixement: 1909 (Verges)

Municipi de residència: Girona

Lletra:

Del Rosselló
a les muntanyes altes
n'hi ha un roser
que en fa les roses blanques,
n'hi ha un roser.

Collia un ram
per dar a l'enamorada;
quan el veurà,
en restarà encisada,
quan el veurà.

Ho han sabut
els mossos de l'esquadra
i m'han agafat
i a la presó em portaven,
m'han agafat.

Porteu-me'n dalt
de la torre més alta,
en allà veuré
muntanyes catalanes,
d'allà veuré.

I el Rosselló,
l'Aragó i la Cerdanya
i el roseret
que en fa les roses blanques
i el roseret.

Observacions:

És una cançó que l'hem trobat titulada com "L'espanyolet", "El roseret", "El roseret del Rosselló" o "El fadrinet".

La primera referència que en tenim és la recollida per Milà i Fontanals al "Romancerillo catalán" de l'any 1882, com a "El españolito".
 
Al volum quart del "Cansoner catala de Rossello y Cerdanya" (1885) de Pierre Vidal també apareix anotada a la Cerdanya.

També va ser recollida per l'Obra del Cançoner Popular a Les Planes d'Hostoles, l'any 1922, com a "El fadrinet".
Entrevista realitzada per Àngel Daban, el maig de 1978.