Cobles de Maria

Nom de l'informant: Lluís Carbó i Xirgo  "Sacot"

Data i lloc de naixement: 07/07/1922 (Cassà de la Selva)

Municipi de residència: Cassà de la Selva

On, com i de qui la va aprendre: Amb el grup de caramelles "Els tranquils" (iniciat abans de la guerra del 36 i recuperat als anys 80), voltant per les cases on els donaven ous i diners. Sobretot cantaven goigs. Ell també toca la pandereta.

Lletra:

I unes cobles noves
sentireu cantar
de una minyoneta
plena de mirar.

N'é(s) reina i senyora
de terra i del cel
portà l'ambaixada
l'àngel Grabiel.

De terra, senyora,
preneu eixes flors,
del verbo divino
mare en sereu vós.

I ab tanta pobresa
va néixre el senyor,
sense drap ni tela
ni drap de cotó.

Sense drap ni tela,
ni llana ni llit
i ab quatre paraules (?)
l'ho varen cubrir.

Diu: vés-te'n a Egipte
i ab lo fill i espós.
Diu: vés-te'n a Egipte
sens tenir repós.

I encuentren un home
qu sembrava blat:
- Pagès, lo bon home,
lo bon sembrador.

- Porteu la fauseta,
blat és segador
- Com lo segaria
si encara no és nat?

Es gira endarrera,
veu lo blat colrat.
- Segueu-lo, segueu-lo,
segueu-lo lo blat.

Primera garbeta,
Josep s'hi ha amagat,
la Verge Maria
i son fillet amat.

Passà el rei Herodes
ab la seva gent
que mata i degolla
i a molts ignocents.

I encuentren un home
que segava blat:
- Pagès, lo bon home,
lo bon segador.

- Heu vist una dama
i amb son infantó?
- Bé, n'ha passada una
quan sembrava això.

De una somereta
anava a cavall,
buscant les collades
per los camins rals.

- Arrera, gent d'armes,
que ens han enganyat,
que ja fa nou mesos
que per 'qui ha passat.

Lo gaig responia:
- Sota la garba està!
Calla, gaig xerraire,
sempre xerreràs!

Que per més que mengis
mai estaràs gras,
menta mentidera
tu no granaràs.

Les cobles de Maria
ja us havem cantat
han sigut molt llargues
però s'han acabat. 

Observacions:

Aquesta cançó la trobem recollida en un parell d'ocasions per Jacint Verdaguer probablement a la Plana de Vic abans de l'any 1868 i amb el nom de "Herodes (el miracle del blat)". Apareixen al llibre "Cançons catalanes recollides per Jacint Verdaguer i acompanyades amb enregistraments del GRFO".

També apareix aquí, al volum IV de "Cansons de la terra: Cants Populars Catalans" de Francesc Pelagi Briz de l'any 1874 i amb el nom de "El rey Herodes".
 
Més tard, Milà i Fontanals la publica al seu "Romancerillo catalán" (1882) portant per títol "Herodes".
Entrevista realitzada per Ramon Manent i les components del grup "De calaix" Gemma Pla i Lurdes Rimalló, l'any 2003.