Agneta Rostoieta

Nom de l'informant: Jaume Pujol i Surroca  "Jaumet de Can Salvi"

Data i lloc de naixement: 18/07/1900 (Vall del Bac)

Municipi de residència: Oix

On, com i de qui la va aprendre: ---

Fotografia de l'informant

Lletra:

Vós mare, aneu a missa,
jo amaniré l'esmorzar;
quan la seu mare torna de missa,
l'Agneta no hi trobà.


Quan la seu mare torna de missa,
ai l'Agneta no hi trobà.

Tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-ru-ru-rú.

Quan la seu mare torna de missa,
ai l'Agneta no hi trobà.

Si demana a les veïnes,
si la n'han vista passar.
Tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-ru-ru-rú.

Si demana a les veïnes,
si la n'han vista passar.
N'hem vista passar una,
i amb el soldat diu que va.
Tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-ru-ru-rú.

N'hem vista passar una,
i amb el soldat diu que va.
El seu pare agafa la mula
i a Barcelona se'n va.
Tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-ru-ru-rú.


El seu pare agafa la mula

i a Barcelona se'n va.
I a l'entrant de Barcelona
si n'encuentra un capità.

Tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-ru-ru-rú.

El seu pare agafa la mula
i a Barcelona se'n va.
I a l'entrant de Barcelona
si n'encuentra un capità.

Tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-ru-ru-rú.

Entrant de Barcelona
si n'encuentra un capità.

L'Agneta Rostoieta
i amb el soldat diu que va. 
Tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-ru-ru-rú.

Agneta Rostoieta
i el teu pare et ve a buscar.
Diu: que se'n torni
que jo no hi vui pas anar.
Tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-ru-ru-rú.

Diu: que se'n torni
que jo no hi vui pas anar.
I en vui fer mort i vida
i en el peus del capità.
Tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-ru-ru-rú.

I en vui fer mort i vida
i en el peus del capità.
I si el capità m'hi falta
i el comandant hi h(a)urà.
Tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-rú,
tu-ru-ru-rú, tu-ru-ru-ru-rú.


 

Observacions:

Segons Aureli Campmany o Joan Amades, es coneix amb una gran diversitat de tonades i algunes variants de lletra. Pelay Briz la titula La filla perduda i Milà i Fontanals li posa per nom La niña desenvuelta.

Hem trobat però, altres títols com "La filla retrobada", "La filla fugitiva", "A la vila de Tàrrega", "Anneta Rostalleta", "Agneta Rostoieta", "Agneta" (Cels Gomis, 1882) o "Roseta" (Cançoner del Calic, 1913) entre d'altres.
 
Segurament, molta gent en coneix la temàtica per una de les variants, Ai mare, aneu a missa, que va repopularitzar el grup Ara va de bo (1971) i més tard Xesco Boix (1977).
 
N'hem trobat també tres variants al volum IV del Cançoner Popular de Mallorca (1975) amb el nom de "Mumareta, anau a missa".
Entrevista realitzada pel professor Andrés Barrera González, l'any 1980. L'enregistrament i la fotografia ens l'ha cedit la família d'en Jaumet Pujol.